• شعبه یک : اهواز کوی ملت خیابان مریم یک خیابان دانیال پلاک ۸۵
  • شعبه دو : اهواز زیتون کارمندی خیابان حجت سیتی سنتر مهزیار طبقه ششم
  • شعبه سه: اهواز اتوبان جمهوری جنب پل پنجم
  • شعبه چهار : اهواز خرمکوشک روبروی پمپ بنزین
  • تلفن: ۳۱۷۳-۰۶۱ و ۰۶۱۳۴۴۸۰۰۹۴
  • ایمیل : Info@BazaarFarsh.com
  • ساعت کار بازار فرش :شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲
  • جمعه ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲