فرش

فرش ساوین 2051 کلکسیون پارس 1

2,197,500تومان

کلکسیونپارس 1ابعاددوازده متری (4*3), نه متری (3.5*2.5), شش متری (3*2)طرح2051شانه1000تراکم3000شانه و تراکم1000 شانه – تراکم 3000سبکاصیلجنس نخ خاباکریلیکرنگآبی،آبی روشن،کرم،قهوه ای..

فرش ساوین 4068

765,000تومان

کلکسیونویژنابعاددوازده متری (4*3), نه متری (3.5*2.5), شش متری (3*2)طرح4068شانه320تراکم960شانه و تراکم320 شانه – تراکم 960سبکمدرنجنس نخ خابپلی پروپیلن..

فرش ساوین 4500

945,000تومان

شانه:500تراکم:1200نام طرح: 4500رنگ : شتری،کرم،آبی،شتری،لاکی..

فرش ساوین 4505

945,000تومان

شانه:500تراکم:1200نام طرح: 4505رنگ : شتری،کرم،آبی،سرمه ای،لاکی..

فرش ساوین 7261 کلکسیون سیلور

830,000تومان

کلکسیونسیلورابعاددوازده متری (4*3), نه متری (3.5*2.5), شش متری (3*2)طرح7261شانه320تراکم960شانه و تراکم320 شانه – تراکم 960سبک مدرنجنس نخ خابپلی پروپیلنرنگفیلی،کرم..

فرش ساوین 7400

790,000تومان

شانه320تراکم960نام طرح 7400رنگنقره ای..

فرش ساوین 7406

790,000تومان

شانه320تراکم960نام طرح 7400رنگنقره ای..

فرش ساوین 7409

790,000تومان

کلکسیونآویژهابعاددوازده متری (4*3), نه متری (3.5*2.5), شش متری (3*2)طرح7409شانه320تراکم960شانه و تراکم320 شانه – تراکم 960سبککات و لوپ, مدرنجنس نخ خابپلی پروپیلن..

فرش ساوین 7411

790,000تومان

شانه320تراکم960نام طرح 7411رنگنقره ای..

فرش ساوین 7470

3,750,000تومان

شانه700تراکم2550نام طرح 7470رنگسرمه ای،فیلی،کرم،..

فرش ساوین 7471

1,875,000تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح: 7471رنگ : فیلی،کرم..

فرش ساوین 7473

1,875,000تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح: 7473رنگ : سرمه ای،آبی،فیلی،لاکی..

فرش ساوین 7474

1,875,000تومان

شانه700تراکم2550رنگسرمه ای،آبی،فیلی،کرم..

فرش ساوین 7475

1,875,000تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح: 7475رنگ : سرمه ای،آبی،فیلی،لاکی..

فرش ساوین 7477

1,875,000تومان

شانه700تراکم2550نام طرح 7477رنگسرمه ای،آبی،فیلی..

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)