فرش ماشینی

عدم موجودی در انبار

فرش افشان سلیمان

0تومان

شانه:1200تراکم:3600نام طرح:افشان سلیمانرنگ:آبی..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران آفرینش

0تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح:آفرینشرنگ زمینه:سرمه ای..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران آیدا

0تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح:آیدارنگ:سورمه ای..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران ارکیده

0تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح:ارکیدهرنگ:آبی..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران اصفهان

0تومان

شانه:1200تراکم:3600رنگ:کرم..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران افشان

0تومان

شانه:1200تراکم:3600نام طرح : افشانرنگ:سورمه ای..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران الیزا

0تومان

نام طرح:الیزارنگ:سورمه ایشانه:700تراکم:2550..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران ترمه

0تومان

شانه:1200تراکم:3600..

2 تا 3 روز دیگر

فرش تهران حوض

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران خورشید

0تومان

شانه:1200تراکم:3600رنگ زمینه:کرم..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران رشا

0تومان

شانه:1200تراکم:3600رنگ زمینه:کرم8رنگ/100درصد اکریلیک..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران ریزماهی

0تومان

شانه:1200تراکم:3600نام طرح:ریزماهیرنگ:مسی..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران ساقی

0تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح:ساقی..

عدم موجودی در انبار

فرش تهران سالاری

0تومان

شانه:700تراکم:2550نام طرح:ستارهرنگ:سرمه ای..

2 تا 3 روز دیگر

فرش تهران ستاره

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

نمایش 1 تا 15 از 303 (21 صفحه)